^Góra strony

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Kalendarium

Kalendarium procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy

 

3 XII 2012

abp W. Skworc odprawił w katowickim areszcie śledczym mszę św. w 70. rocznicę śmierci ks. Jana Machy

grudzień 2012

początek starań o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego

10 I 2013

powołanie członków Komisji Historycznej dla zbadania zasadności procesu

15 I 2013

dekret dla postulatora procesu beatyfikacyjnego

luty 2013

rozmowy abp. W. Skworca w Rzymie nt. procesu

20 II 2013

prośba abp. W. Skworca do członków Konferencji Episkopatu Polski o wyrażanie zgody na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego

6 III 2013

„nihil obstat” Konferencji Episkopatu Polski

28 IV 2013

list abp. W. Skworca do Kongregacji ds. Kanonizacyjnych

2 X 2013

„nihil obstat” wydane przez Kongregację ds. Kanonizacyjnych

wiosna-jesień 2013

kwerenda w archiwach, zbieranie materiałów, tłumaczenie tekstów (z j. niemieckiego), rozmowy ze świadkami, przygotowanie folderu

17 XI 2013

komunikat abpa W. Skworca dot. otwarcia procesu beatyfikacyjnego

24 XI 2013

wręczenie dekretów członkom Trybunału: ks. dr. Grzegorzowi Stephanowi (delegatowi biskupiemu), ks. dr. Wojciechowi Surmiakowi (promotorowi sprawiedliwości) i s. Małgorzacie Oczkowicz SDS (notariuszowi)

24 XI 2013

rozpoczęcie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego.

18 I 2014

msza św. w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym z okazji 100. rocznicy urodzin sługi Bożego ks. Jana Machy

styczeń 2014

początek przesłuchań świadków w procesie beatyfikacyjnym

26 III 2014

otwarcie wystawy „Życzeniem moim było pracować dla Niego…” poświęconej ks. Janowi Masze, Muzeum w Chorzowie

27 III 2014

„Wiek XX – czas męczenników” – sesja naukowa zorganizowana z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Jana Machy, aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

27 III 2014

otwarcie wystawy przygotowanej przez Bibliotekę Teologiczną UŚ oraz Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła – holl główny gmachu WTlUŚ

27 III 2014

promocja książki „Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem. Ks. Jan Macha (1914-1942)”

 

Copyright 2017  Archidiecezja Katowicka