^Góra strony

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Faza diecezjalna

                                                FAZA DIECEZJALNA

 

                                              2012

3 XII 2012

abp W. Skworc odprawił w katowickim areszcie śledczym mszę św. w 70. rocznicę śmierci ks. Jana Machy

grudzień 2012

początek starań o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego

                                              2013

10 I 2013

powołanie członków Komisji Historycznej dla zbadania zasadności procesu

15 I 2013

dekret dla postulatora procesu beatyfikacyjnego

luty 2013

rozmowy abp. W. Skworca w Rzymie nt. procesu

20 II 2013

prośba abp. W. Skworca do członków Konferencji Episkopatu Polski o wyrażanie zgody na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego

6 III 2013

„nihil obstat” Konferencji Episkopatu Polski

28 IV 2013

list abp. W. Skworca do Kongregacji ds. Kanonizacyjnych

2 X 2013

„nihil obstat” wydane przez Kongregację ds. Kanonizacyjnych

wiosna-jesień 2013

kwerenda w archiwach, zbieranie materiałów, tłumaczenie tekstów (z j. niemieckiego), rozmowy ze świadkami, przygotowanie folderu

17 XI 2013

komunikat abpa W. Skworca dot. otwarcia procesu beatyfikacyjnego

24 XI 2013

wręczenie dekretów członkom Trybunału: ks. dr. Grzegorzowi Stephanowi (delegatowi biskupiemu), ks. dr. Wojciechowi Surmiakowi (promotorowi sprawiedliwości) i s. Małgorzacie Oczkowicz SDS (notariuszowi)

24 XI 2013

rozpoczęcie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego.

                                              2014

18 I 2014

msza św. w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym z okazji 100. rocznicy urodzin sługi Bożego ks. Jana Machy

styczeń 2014

początek przesłuchań świadków w procesie beatyfikacyjnym

26 III 2014

otwarcie wystawy „Życzeniem moim było pracować dla Niego…” poświęconej ks. Janowi Masze, Muzeum w Chorzowie

27 III 2014

„Wiek XX – czas męczenników” – sesja naukowa zorganizowana z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Jana Machy, aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

27 III 2014

otwarcie wystawy przygotowanej przez Bibliotekę Teologiczną UŚ oraz Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła – holl główny gmachu WTlUŚ

27 III 2014

promocja książki „Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem. Ks. Jan Macha (1914-1942)”

5 V 2014 prośba promotora sprawiedliwości o przesłuchanie świadków ex officio

30 IX 2014 

zaprzysiężenie tłumaczy akt procesu na język włoski.

14 X 2014 prośba postulatora o przesłuchanie cżłonków Komisji Historycznej

30 X 2014

postulator przekazał Trybynałowi dokumentację archiwalną zgromadzoną przez Komisję Historyczną

3 XII 2014

Trybunał Beatyfikacyjny spotkał się na mszy św. w Areszcie Śledczym w Katowicach.

Na prośbę postulatora Trybunał nawiedził miejsca związane z życiem, działalnością i śmiercią Sługi Bożego: Chorzów – kościół p.w. Św. Marii Magdaleny, gdzie został ochrzczony ks. J. Macha oraz cmentarz parafialny, gdzie postawiono symboliczny nagrobek ks. Janowi Masze (jego ciało zostało skremowane w Auschwitz); Rudę Śląską – kościół p.w. Św. Józefa, gdzie ks. Macha pracował duszpastersko w latach 1939-1941; to tam rozwinął działalność charytatywną, za którą został przez nazistów aresztowany i zamordowany; Katowice – Areszt Śledczy przy ul. Mikołowskiej, gdzie ks. J. Macha był więziony od czerwca do grudnia 1942 roku i gdzie został zgilotynowany 3 XII 1942 roku.

3 XII 2014

Trybunał przesłuchał świadków zawezwanych w celu potwierdzenia braku kultu.

Tego też dnia ks. dr Grzegorz Stephan, delegat biskupi, uroczyście ogłosił dekret o braku kultu.

11 XII 2014

Odczytanie dekretu o publikacji Akt

                                             2015

13 I 2015

Postulator zapoznał się z treścią akt procesowych, nie wniósł prośby o powołanie nowych świadków i zrezygnował z uzupełnienia dowodów w sprawie.

31 III 2015

Powołanie pisarza do sporządzenia transumptu wszystkich akt procesowych.

7 V 2015

Na wniosek promotora sprawiedliwości został przesłuchany jeszcze jeden świadek ex officio.

12 V 2015

Delegat biskupi zarządził zamknięcie postępowania dowodowego

4 IX 2015

W kaplicy Kurii Metropolitalnej w Katowicach odbyła się ostatnia sesja procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy (Postrema). Przypadła ona akurat w przeddzień 74. rocznicy aresztowania Sługi Bożego 5 września 1941 r.

Wyznaczono portatora - odpowiedzialnego za dostarczeni akt dochodzenia diecezjalnego do Kongregacji Spraw Kanonizayjnych. Został nim ks. dr Damian Bednarski.

 

Copyright 2019  Archidiecezja Katowicka