^Góra strony

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Ks. Jan Macha na www.blogownia.stacja7.pl

Nad Positio na temat męczeństwa Sługi Bożego ks. Jana Machy pochylają się aktualnie historycy, współpracownicy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 

Zachęcamy do modlitwy o dar jego betayfikacji i do modlitwy za wstawiennictwem Sługi Bożego.

A tymczasem Agnieszka Huf, kiedyś silnie zaaangażowana w Duszpasterstwo Akademickie "Zawodzie" przygotowała materiał o ks. Janie:

http://blogownia.stacja7.pl/index.php/hanika-droga-na-oltarze/

 

Agnieszka przedstawia się w ten sposób: "Z urodzenia (i przekonania!) – Ślązaczka. Z zawodu – psycholog. Z pasji – bibliofil, człowiekolub, autostopowiczka. A to wszystko traci na znaczeniu wobec najważniejszego: z woli Ojca – dziecko Boże".

 

Wizyta abp. Wiktora Skworca u kard. Angelo Amato

11 grudnia 2017 roku, w samo południe, abp Wiktor Skworc został przyjęty w Watykanie przez kard. Angelo Amato. Przekazał prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Positio nt. męczeńskiej śmierci sługi Bożego ks. Jana Machy. Teraz dokument trafi w ręce watykańskich ekspertów, którzy po zapoznaniu się z jego treścią wydadzą opinię. To ona posłuży kongregacji w dalszym procedowaniu sprawy.

 

Zakończenie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym

4 września o godz. 10:00 w kaplicy Kurii Metropolitalnej w Katowicach została zwołana ostatnia sesja mająca na celu zakończenie diecezjalnego dochodzenia poświęconego badaniu życia, heroiczności cnót oraz sławy świętości Sługi Bożego ks. Jana Machy.

- „Wprawdzie zamiary Boże są dla nas często niezrozumiałe, lecz pochodzi to stąd, że my patrzymy tylko na chwilę obecną i chcemy, by ona była dla nas korzystną. Bóg zaś obejmuje swoją opatrznością całe nasze życie i wieczność naszą, by nam ułatwić osiągnięcie ostatecznego celu” (ks. Jan Macha, Kazanie z 9 VII 1939 r.)  - od przywołania słów jednej z homilii Sługi Bożego rozpoczął sesję postulator ks. Damian Bednarski.

Sesja końcowa procesu ma charakter publiczny. Oprócz samych członków trybunału beatyfikacyjnego, w skład którego wchodzą m.in.: postulator, promotor sprawiedliwości, notariusz, delegat metropolity katowickiego w procesie beatyfikacyjnym, wzięli w niej również udział zaproszeni goście na czele z ks. abp Wiktorem Skworcem. Obecni byli również biskupi pomocniczy, jak i arcybiskup senior Damian Zimoń. Oprócz duchownych i pracowników kurialnych w kaplicy byli obecni przedstawiciele instytucji naukowych, jak i rodziny ks. Jana. Całość sesji moderował ks. kanclerz czuwający nad prawidłowym przebiegiem procedowania.

W trakcie trwania sesji końcowej diecezjalnego trybunału beatyfikacyjnego jego członkowie, po złożeniu przysięgi o wiernym i dokładnym wypełnieniu powierzonego im przez biskupa zadania, podpisali dokumenty zamykające dochodzenie i potwierdzające autentyczność akt procesowych.

Po zakończonej sesji dokumentacja została zapieczętowana. Oryginał akt (Archetyp) został złożony w archiwum kurii metropolitalnej, gdzie będzie przechowywany. Urzędowe kopie dokumentacji zostaną natomiast przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie. Do przekazania akt, czyli do funkcji portatora, został wyznaczony dotychczasowy postulator w procesie, ks. Damian Bednarski.

Impulsem do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego były dwa wydarzenia. Jedno z nich miało miejsce 3 grudnia 2012 roku w 70. rocznicę śmierci ks. Machy, kiedy to abp Wiktor Skworc przewodniczył mszy św. w katowickim więzieniu – miejscu uwięzienia i śmierci kapłana. Wcześniej, bo jesienią 2011 miała miejsce premiera filmu dokumentalnego o znamiennym tytule „Bez jednego drzewa las lasem zostanie”, w którym opowiedziana została historia chorzowskiego kapłana. Jego reżyserka Dagmara Drzazga, zainspirowana postawą duchownego pokazała go z jednej strony jako człowieka podobnego do innych, pełnego życia, towarzyskiego, a z drugiej strony – jako człowieka potrafiącego podejmować odważne decyzje w skrajnie trudnych warunkach.

W trakcie sesji postulator w procesie zaprezentował również w sposób syntetyczny życiorys Sługi Bożego. Ks. Macha został ochrzczony w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie. Obecnie na terenie cmentarza parafialnego znajduje się jego symboliczny grób, gdyż jego ciało zostało skremowane w obozie w Auschwitz. Ks. Jan Macha pracował duszpastersko w Rudzie Śląskiej. Pełnił swoją posługę w kościele św. Józefa w latach 1939-1941. W parafii rozwinął działalność charytatywną, za którą został przez nazistów aresztowany 5 września 1941 roku. Ostatecznie został osadzony w katowickim Areszcie Śledczym przy ul. Mikołowskiej. Był tam więziony od czerwca do grudnia 1942 roku. W tym samym miejscu został zgilotynowany 3 XII 1942 roku.

 

ks. Sebastian Kreczmański

Faza rzymska

 

 

                                        FAZA RZYMSKA

 

                                                   2015

15 IX 2015

Portator złożył dokumenty procesowe w siedzibie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dokumenty zostały złożone na ręce ks. Bogusława Turka CSMA, podsekretarza Kongregacji i ks. Giacomo Pappalardo.

7 X 2015

Abp W. Skworc wystosował prośbę do kard. Angelo Amato z prośbą o akceptację postulatora rzymskiego.

12 XI 2015

Kongres Zwyczajny zaakceptował postulatora rzymskiego, którym został nim ks. Damian Bednarski. 

22 XI 2015

Postulator złożył w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych prośbę o otwarcie akt procesowych.

5 III 2016

Kongregacja wydała reskrypt zezwalający na otwarcie akt procesu.

16 III 2016

Otwarcie akt dochodzenia diecezjalnego

16 III 2016

Postulator skierował do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych prośbę o wydanie dekretu ważności

14 IX 2016

Publikacja dekretu de validitate inquisitionis dioecesanae

5 X 2016

Postulator rzymski zwrócił się do prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z prośbą o wyznaczenie relatora

21 X 2016

Relatorem sprawy beatyfikacyjnej Sługi Bożego ks. Jana Machy został o. Zdzisław J. Kijas OFMConv

24 X 2016 Postulator otrzymał tzw. Copia Pubblica akt procesowych.

2016-2017

Przygotowanie Positio

grudzień 2017

Druk Positio i przekazanie go członkom Komisji Historycznej

8 V 2018 Kongres Komisji Historycznej (pierwszy)
   
19 VI 2018 Kongres Komisji Historycznej (drugi)
   
lipiec 2018 Druk Positio wraz z wotami konsultorów Komisji Historycznej i przekazanie go członkiem Komisji Teologicznej
   
8 XI 2018 Kongres Komisji Teologicznej
   
XII 2018-I 2019

Przygotowanie wyjaśnień dla członków Komisji Teologicznej

   
luty-marzec 2019

Przygotowanie ostatecznych wot członków Komisji Teologicznej

kwiecień 2019 Druk dokumentu Relatio et vota, zawierającego relację promotora wiary oraz wota Komisji Teologicznej. 

 

Wielki Tydzień z ks. Janem Machą

Rekolekcje sms'owe

 

Ks. Adam Sekściński, notariusz kurii archidieczjalnej w Katowicach, jest autorem projektu "Rekolekcje sms'owe ze sługami Bożymi". Polegają one na tym, że chętni otrzymują krótkie wiadomosci tekstowe inspirowane myślą dwóch śląskich kapłanów. Projekt związany jest z obchodami 90. rocznicy istnienia diecezji katowickiej.

 

W Wielkim Tygodniu towarzyszyły nam refleksje ks. Jana Machy, natomiast w Oktawie Wielkanocnej uczestnicy rekolekcji otrzymują słowa ks. Franciszka Blachnickiego.

 

Rekolekcje sms'owe z ks. Janem Machą:

 

29 III 2015 - Niedziela Palmowa:

Ile cudów miłosierdzia wyświadczył ci już Zbawiciel. Jego krew, Jego prośba na Krzyżu: "Ojcze odpuść im" odnosiło się do ciebie" (kazanie z 7 VIII 1938)

 

30 III 2015 - Wielki Poniedziałek:

Wierzymy, że krwawe stacje drogi krzyżowej historii zaprowadzą nas w końcu do grobu Zmartwychwstania (kazanie z 13 IV 1941)

 

31 III 2015 - Wielki Wtorek:

Idźcie przez życie z różańcem w ręku. Umierajcie z różańcem w ręku! (kazanie z 1 X 1939)

 

1 IV 2015 - Wielka Środa:

Patrzmy częściej na latarnię Niepokalanego Poczęcia! Niech Niepokalana stanie się światłem w naszym życiu, ale i w śmierci! (kazanie z 8 XII 1940)

 

2 IV 2015 - Wielki Czwartek:

Bycie zależnym od Boga nie jest dla człowieka czymś poniżającym, lecz uszlachetniającym (kazanie z 1 III 1940)

 

3 IV 2015 - Wielki Piątek:

Ostateczny los prawdy to nie mroczny wieczór Wielkiego Piątku, lecz świetlisty promień chwały wielkanocnego poranka (kazanie z 13 IV 1941)

 

4 IV 2015 - Wielka Sobota:

Tak, Wielkanoc jest świętem przyszłości, świętem życia! (kazanie z 13 IV 1941)

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2019  Archidiecezja Katowicka