Zakończenie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym

4 września o godz. 10:00 w kaplicy Kurii Metropolitalnej w Katowicach została zwołana ostatnia sesja mająca na celu zakończenie diecezjalnego dochodzenia poświęconego badaniu życia, heroiczności cnót oraz sławy świętości Sługi Bożego ks. Jana Machy.

- „Wprawdzie zamiary Boże są dla nas często niezrozumiałe, lecz pochodzi to stąd, że my patrzymy tylko na chwilę obecną i chcemy, by ona była dla nas korzystną. Bóg zaś obejmuje swoją opatrznością całe nasze życie i wieczność naszą, by nam ułatwić osiągnięcie ostatecznego celu” (ks. Jan Macha, Kazanie z 9 VII 1939 r.)  - od przywołania słów jednej z homilii Sługi Bożego rozpoczął sesję postulator ks. Damian Bednarski.

Sesja końcowa procesu ma charakter publiczny. Oprócz samych członków trybunału beatyfikacyjnego, w skład którego wchodzą m.in.: postulator, promotor sprawiedliwości, notariusz, delegat metropolity katowickiego w procesie beatyfikacyjnym, wzięli w niej również udział zaproszeni goście na czele z ks. abp Wiktorem Skworcem. Obecni byli również biskupi pomocniczy, jak i arcybiskup senior Damian Zimoń. Oprócz duchownych i pracowników kurialnych w kaplicy byli obecni przedstawiciele instytucji naukowych, jak i rodziny ks. Jana. Całość sesji moderował ks. kanclerz czuwający nad prawidłowym przebiegiem procedowania.

W trakcie trwania sesji końcowej diecezjalnego trybunału beatyfikacyjnego jego członkowie, po złożeniu przysięgi o wiernym i dokładnym wypełnieniu powierzonego im przez biskupa zadania, podpisali dokumenty zamykające dochodzenie i potwierdzające autentyczność akt procesowych.

Po zakończonej sesji dokumentacja została zapieczętowana. Oryginał akt (Archetyp) został złożony w archiwum kurii metropolitalnej, gdzie będzie przechowywany. Urzędowe kopie dokumentacji zostaną natomiast przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie. Do przekazania akt, czyli do funkcji portatora, został wyznaczony dotychczasowy postulator w procesie, ks. Damian Bednarski.

Impulsem do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego były dwa wydarzenia. Jedno z nich miało miejsce 3 grudnia 2012 roku w 70. rocznicę śmierci ks. Machy, kiedy to abp Wiktor Skworc przewodniczył mszy św. w katowickim więzieniu – miejscu uwięzienia i śmierci kapłana. Wcześniej, bo jesienią 2011 miała miejsce premiera filmu dokumentalnego o znamiennym tytule „Bez jednego drzewa las lasem zostanie”, w którym opowiedziana została historia chorzowskiego kapłana. Jego reżyserka Dagmara Drzazga, zainspirowana postawą duchownego pokazała go z jednej strony jako człowieka podobnego do innych, pełnego życia, towarzyskiego, a z drugiej strony – jako człowieka potrafiącego podejmować odważne decyzje w skrajnie trudnych warunkach.

W trakcie sesji postulator w procesie zaprezentował również w sposób syntetyczny życiorys Sługi Bożego. Ks. Macha został ochrzczony w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie. Obecnie na terenie cmentarza parafialnego znajduje się jego symboliczny grób, gdyż jego ciało zostało skremowane w obozie w Auschwitz. Ks. Jan Macha pracował duszpastersko w Rudzie Śląskiej. Pełnił swoją posługę w kościele św. Józefa w latach 1939-1941. W parafii rozwinął działalność charytatywną, za którą został przez nazistów aresztowany 5 września 1941 roku. Ostatecznie został osadzony w katowickim Areszcie Śledczym przy ul. Mikołowskiej. Był tam więziony od czerwca do grudnia 1942 roku. W tym samym miejscu został zgilotynowany 3 XII 1942 roku.

 

ks. Sebastian Kreczmański