^Góra strony

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Rekolekcje w Rudzie Śląskiej

Podczas tegorocznych rekolekcji wielkopostnych zorganizowanych w Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej przypomniana została postać Sługi Bożego ks. Jana Machy. Rekolekcje prowadził ks. dr hab. Antoni Bartoszek - dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a zarazem kapelan Ośrodka. Na witrynie internetowej Domu pojawiła się notatka z wydarzenia:

W tym dniu [9 marca 2016]  mieliśmy wyjątkowego gościa. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Dagmara Drzazga, autorka filmu dokumentalnego o księdzu Janie: „Bez jednego drzewa las lasem zostanie”, którego fragment mieliśmy także okazję obejrzeć. Pani reżyser opowiadała o swoim spotkaniu z postacią tego niezwykłego, młodego, urodzonego w Chorzowie księdza, który krótko po święceniach był wikarym w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Pomagał tam biednym rodzinom, które w trakcie działań wojennych straciły ojców. Jak się później okazało robił to razem z dziadkiem jednego z naszych instruktorów, który o tamtych czasach i tej współpracy również dał ciekawe, piękne świadectwo".

Relację z rekolekcji przygotowała również redakcja "Apostolstwa Chorych". Pani Danuta Dajmond zanotowała: 

Czytaj więcej...

Otwarcie akt procesowych

Rozpoczął się rzymski etap procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy. 16 marca 2016 r. w gmachu Pontificia Università Urbaniana dokonano uroczystego otwarcia akt dochodzenia diecezjalnego. Okoliczności były wyjątkowe: akta procesu ks. Jana Machy posłużyły jako materiał poglądowy podczas Studium dla Postulatorów. Otwarto je w obecności około stu uczestników Studium (pochodzących z całego świata). Najpierw ks. prof. Roberto Sarno, ekspert prawa kanonizacyjnego, przedstawił procedury związane z przekazaniem akt procesowych do Watykanu. Następnie postulator rzymski, ks. Damian Bednarski, zaprezentował zebranym sylwetkę męczennika ze Śląska, a mons. Giacomo Pappalardo przystąpił do otwarcia akt. W pierwszej kolejności otworzył kopertę zawierającą tzw. Instrumentum clausurae, czyli dokument potwierdzający zamknięcie procesu na poziomie diecezjalnym oraz list katowickiego ordynariusza do prefekta Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Uczestnicy Studium z zainteresowaniem wzięli do ręki poszczególne dokumenty procesowe. A ks. Pappalardo odpieczętował kolejne skrzynie, skrywające zeznania świadków procesowych oraz dokumenty historyczne. Prowadzący zajęcia z uznaniem wypowiadali się na temat pracy Trybunału Beatyfikacyjne go (tworzyli go: ks. dr Grzegorz Stephan, ks. dr Wojciech Surmiak oraz s. Małgorzata Oczkowicz SDB) oraz Komisji Historycznej (dr Halina Dudała, prokurator Ewa Koj i ks. dr hab. Henryk Olszar).

 

 

 


Mons. Giacomo Pappalardo pokazuje Instrumentum clasurae

Mons. Giacomo Pappalardo pokazuje Instrumentum clasurae    

Otwarcie Transumptum i Copia Pubblica

Ks. Jan Macha

Uczestnicy kursy z zainteresowaniem oglądali (i fotografowali) akta procesowe

 

 

 

 

 

 

 

Ks. prof. Roberto Sarno oraz ks. Giacomo Pappalardo

 
 
 
 
 
 
 

Reskrypt zezwalający na otwarcie akt procesowych

Sekretarz Kongregacji ds. Świętych, abp Marcellus Bartolucci, podpisał reskrypt zezwalający na otwarcie akt procesu Sługi Bożego ks. Jana Machy:

 

"Rev.dus Dominus D. Damianus Bednarski, Postulator legitime constitutus in Causa Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servi Dei Ioannis Francisci Macha, Sacerdotis Dioecesani, in odium Fidei, uti fertur, interfecti, ab hac Congregatione de Causis Sanctorum petit ut Transumptum Inquisitionis Dioecesanae, apud Curiam ecclesiasticam Katovicensem peractae, super vita et martyrio necnon fama martyrii eiusdem Servi Dei, clausum sigillisque munitum in actis eiusdem Congregationis, aperiri possit.

Haec Congregatio, attentis expositis, pro gratia iuxta preces benigne annuit: servatis de cetero omnibus de iure servandis. Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Congregationis, die 5 mensis Martii A.D.2016".

Rusza proces rzymski

Na prośbę Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, skierowaną do Księdza Kardynała Angelo Amato, Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, został mianowany postulator rzymski w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Jana Machy. Funkcję tę powierzono ks. Damianowi Bednarskiemu. Decyzja została podjęta podczas Kongresu Zwyczajnego w dniu 12 listopada 2015 roku. Nominacja została przekazana postulatorowi przez ks. Bogusława Turka, podsekretarza Kongregacji, 24 listopada 2015 roku.

Podkategorie

Copyright 2019  Archidiecezja Katowicka