Trybunał Beatyfikacyjny

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha

Delegat Biskupi

Ks. dr Grzegorz Stephan – proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczynie, ojciec duchowny kapłanów dekanatu Pszczyna, członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej oraz Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Promotor Sprawiedliwości

Ks. dr Wojciech Surmiak – adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, archidiecezjalny duszpasterz akademicki w Katowicach, pełnomocnik Dziekana Wydziału Teologicznego UŚ ds. jakości kształcenia, członek Rady Wydziału Teologicznego UŚ, członek Senatu UŚ, zastępca redaktora naczelnego "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych", sekretarz Sekcji Polskiej Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej, posługa duszpasterska w kaplicy Domu Zakonnego Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, cenzor książek, członek Zespołu Teologicznego II Synodu Archidiecezji Katowickiej, członek Komisji ds. Społecznych II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Notariusz

S. Małgorzata Oczkowicz SDS – Sekretariat Kancelarii Kurii Metropolitalnej w Katowicach.