Upamiętnienie

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
Wydarzenia, uroczystości i publikacje upamiętniające ks. Jana Machę.

2011
Powstanie filmu dokumentalnego Bez jednego drzewa las lasem zostanie w reżyserii Dagmary Drzazgi.

28 IV 2013
W "Gościu Niedzielnym ukazał się artykuł Andrzeja Grajewskiego Umieram z czystym sumieniem (GN 2013, nr 17, s. 19-21). Do tygodnika został dołączony film dokumentalny poświęcony Słudze Bożemu.

18 I 2014
W 100. rocznicę urodzin ks. Machy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie (miejsce Jego chrztu) odprawiona została uroczysta msza św. pod przewodnictwem abp. W. Skworca. Homilię podczas tej liturgii wygłosił ks. dr Wojciech Surmiak.

marzec 2014
W miesięczniku "Tak rodzinie" Magdalena Buczek opublikowała artykuł Do widzenia tam w górze! ("Tak rodzinie” 2014, nr 3, s. 29).

26 III 2014
Otwarcie wystawy „Życzeniem moim było pracować dla Niego…” poświęconej ks. Janowi Masze, Muzeum w Chorzowie.

27 III 2014
"Wiek XX - czas męczenników" – sesja naukowa zorganizowana z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Jana Machy, aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

27 III 2014
Otwarcie wystawy przygotowanej przez Bibliotekę Teologiczną UŚ oraz Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła – holl główny gmachu WTlUŚ.

27 III 2014
Promocja książki "Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem. Ks. Jan Macha (1914-1942)".

kwiecień 2014
Uruchomienie witryny www.ksmacha.pl

4 V 2014
Postulator wygłosił kazanie odpustowe w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej. W kościele, gdzie posługiwał Sługa Boży przypomniał jego sylwetkę i męczeństwo.

5 V 2014
Podczas rozpoczęcia obchodów 90-lecia Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, postulator wygłosił referat: "ks. Jan Macha wśród wychowanków Śląskiego Seminarium Duchownego".

wrzesień 2014
Publikacja materiałów pokonferencyjnych Wiek XX - czas męczenników. W 100. rocznicę urodzin ks. Jana Machy, red. D. Bednarski, Katowice 2014.

od września 2014
Pod auspicjami Wydziału Teologicznego oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach dr Kornelia Banaś opracowała projekt warsztatów dla młodzieży pt. Kapłan skazany na śmierć – ks. Jan Macha (1914-1942). Propozycja uczestnictwa w warsztatach została skierowana do katechetów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się co miesiąc w Areszcie Śledczym w Katowicach.

3 X 2014
W Areszcie Śledczym w Katowicach, miejscu męczeńskiej śmierci Sługi Bożego, otwarcie wystawy poświęconej ks. Janowi.

grudzień 2014
Publikacja książki Ks. Jan Macha (1914-1942). Życie z serce na dłoni, wyd. I, Katowice-Chorzów 2014. Jej autorem jest postulator sprawy ks. Damian Bednarski.

3 XII 2014
Prelekcja o Słudze Bożym w sali Parnassos w Bibliotece Śląskiej.

wiosna 2015
Drugie wydanie książki Ks. Jan Macha (1914-1942). Życie z sercem na dłoni, wyd. II, Katowice-Chorzów 2015, ss. 141 [wydanie poprawione i poszerzone].

23 II 2015
Rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego pod patronatem Marii Nowak, posła na Sejm RP i Andrzeja Sznajdera, dyrektora oddziału katowickiego IPN. Pomysłodawcą konkursu literackiego pt. „Ksiądz Jan Macha. Sługa Boży. Życie, misja, śmierć” był Związek Górnośląski-Koło Królewska Huta. Wręczenie nagród połączone z prelekcją postulatora odbyło się w domu parafialnym przy kościele św. Jadwigi w Chorzowie.

26 IV 2015
Kazania postulatora w parafii św. Marii Magdaleny: ks. Jan Macha ukazany jako "dobry pasterz".

18 V 2015
Spotkanie postulatora z młodzieżą, pedagogami i dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. To szkoła, która jest spadkobierczynią tradycji Gimnazjum im. Odrowążów, które w 1933 roku ukończył Jan Macha.

18 V 2017
Aula w Zespole Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batki (przedwojenne gimnazjum, które ukończył ks. Jan Macha) otrzymała imię Sługi Bożego. W uroczystym nadaniu sali imienia uczestniczył bp Adam Wodarczyk.

listopad 2017
Księgarnia Św. Jacka wydała "Śląski kalendarz katolicki na rok 2018", w którym publikowane są fragmenty homilii i listów Sługi Bożego.

5 XII 2017
Ks. Abp Wiktor Skworc przewodniczył Mszy św. w Areszcie Śledczym w Katowicach w 75. rocznicę śmierci Sługi Bożego.