Wiadomości

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
Na początku marca w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach pojawiła się grupa młodych ludzi, by przeżyć swój dzień skupienia.
7 marca 2020 r. spotkali się z postulatorem procesu beatyfikacyjnego Czcigodnego Sługi Bożego ks. Jana Machy, który opowiedział im o Męczenniku i kulisach Jego drogi na ołtarze.